Pályázatok státusza 2017-ben - Frissített információkkal!

Az utolsó információk szerint még mindig rendelkezésre állnak források az Otthon Melege Program fűtéskorszerűsítési alprogramjából.
Az elérhető pályázatokról, és státuszukról, az alábbiakban olvashat.

Frissítve 2017.07.04.

Hasznos információk egy helyen:

Otthon Meleg Program: 2017. június 6-án, 8 órától gázkazánok beépítésére lehet elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, támogatási kérelmeket benyújtani, míg a gázkonvektorok cseréjéhez 2017 júliusától lesz lehetőség vissza nem térítendő támogatást igényelni ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyeknek, a rendelkezésre álló források kimerüléséig.

Hőszivattyús, napkollektoros, napelemes illetve brikett-, pellet-, faapríték-, faelgázosító kazánrendszerekhez, jelenleg Pest megyében, a VEKOP-5.2.1-17 kódszámú hitelprogram keretében lehet pályázni, mely hamarosan elérhető lesz a többi régióban is a KEHOP-ban.

- A továbbiakban várható még konvektor csere program, de sem családi házak, sem társasházak részére az épületek korszerűsítésére vonatkozóan vissza nem térítendő támogatás jelenleg nincs és ebben az évben nem is várható.


1. Magánszemélyeknek, lakóközösségeknek

a.) Otthon Melege Program

b.) Ingyen hitel lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelésére (hőszivattyú, napkollektor, napelem...)

 

2. Vállalkozásoknak, intézményeknek

a.) KEHOP-5.2.10 - Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

b.) VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

c.) VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

d.) VP5-4.1.3.4-16 – Gombaházak, hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak, hűtőházak korszerűsítésére

e.) VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 - Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban, kombinált hiteltermékkel

f.) GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

g.) KEHOP-5.2.11 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

h.) KEHOP-5.2.9 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

i.) „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével" KKV energia hitel

j.) KKV energia hitel

 

1. Magánszemélyeknek, lakóközösségeknek

a.) Otthon Melege Program

Elérhetővé vált az Otthon Meleg Program 2017 pályázati felhívása, melynek feltételei változtak a tavalyi évhez képest.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint. A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie. Kiskorú vagy cselekvőképtelen természetes személy nevében törvényes képviselője/gyámja vagy a cselekvőképtelen természetes személy nevében kirendelt gondnoka nyújthat be pályázatot.

A támogatás igénybe vehető:

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. Az elérhető energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést az energetikai számítások (az energetikai tanúsítványban feltüntetett adatok) alapján szükséges meghatározni.

A maximális támogatás mértéke az elszámolható bruttó költségek:

 • 40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

További információk
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

b.) Ingyen hitel lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelésére

Elérhető a VEKOP-5.2.1-17 kódszámú hitelprogram felhívás-tervezete, melynek keretein belül lehetséges a lakóépületek energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységekre kérelmet benyújtani. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetésre kerülő pályázatra a Magyar Fejlesztési Bank által kialakított MFB Pontokon lehet majd jelentkezni, várhatóan 2017 április végétől. A hitelprogram keretében 2022. december 31-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani. Ez a program a VEKOP keretében Budapesten és Pest megyében nyílik meg, de hamarosan a többi régióban is elérhető lesz a KEHOP-ban. A kölcsönfelvevők természetes személyek és társasházak vagy lakásszövetkezetek lehetnek. Az igényelhető hitel természetes személy esetén 1-10 millió forintig terjedhet, társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő 1-7 millió forint közti összeget kérelmezhet 0%-os kamattal. A hitelprogramban elszámolható költségek az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések kialakításához kapcsolódó tevékenységek. Természetes személy hiteligénye társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése esetén kizárólag az energiahatékonyság növelésére irányulhat.

Elszámolható költségek energiahatékonyság növelése esetén:

 • hőszigetelés,

 • nyílászárók cseréje,

 • árnyékoló szerkezetek beépítése,

 • fűtési és használati meleg víz korszerűsítése,

 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése,

 • világítási rendszerek energiatakarékossá való átalakítása.

 • Társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén lehetséges továbbá a közös használatú gépészeti rendszerek korszerűsítése és cseréje, valamint a szellőző- és hűtőberendezések cseréje is.

 

Elszámolható költségek megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek esetén:

 • napkollektoros rendszer,

 • brikett-, pellet-, faapríték-, faelgázosító kazánrendszer,

 • napelemes rendszer,

 • hőszivattyús rendszerek.

Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A kölcsön kamata fix 0%/év, továbbá nem kerül felszámításra a kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és a szerződésmódosítás díja sem. A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, a szerződéskötést követően a projektet 18 hónapon belül be kell fejezni.


További információk, és kapcsolódó adatlapok

Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

2.) Vállalkozásoknak, intézményeknek:

a.) KEHOP-5.2.10 - Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

A pályázatok beadása már megkezdődött 2016. 08. 01. napján, a leadási határidő 2018. 07. 31. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 százalékos. A támogatás minimum összege 50 millió forint, maximum 250 millió forint igényelhető. Összesen 40 és 250 közötti számú projektet támogatnak. A pályázattal ösztönözni szeretnék az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását, és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításához és a megújuló energiafelhasználás fokozásához.

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető


b.) VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A pályázatok beadása szintén elindult 2016. 09. 12. napján, itt a leadási határidő 2018. 09. 11. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 50 százalékos. Maximum 200 millió forint igényelhető, minimális támogatási mértéket nem határoztak meg. A támogatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítésére, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokra. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia- és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

c.) VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

A pályázatok beadása már megkezdődött 2016. 03. 07. napjával, a beadási határnap 2018. 03. 06. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%. A támogatás mértékének nincs alsó határa, maximálisan 500 millió forint igényelhető. A támogatott projektek száma 60-350 közötti. A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. Új üvegházak, fóliák létesítése, meglévők felújítása, energetikai fejlesztése geotermikus energia felhasználásával. A pályázat olyanoknak szól, akik mezőgazdasági termelők, fiatal mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági termelők egy csoportja, akik vagy amelyek legalább 6000 sti termelési potenciállal rendelkeznek, és teljes lezárt üzleti évben az árbevételének legalább az 50%-a mezőgazdasági termelésből származik.

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

d.) VP5-4.1.3.4-16 – Gombaházak, hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak, hűtőházak korszerűsítésére

A beadás kezdete 2016. 03. 04. napja, a beadási határidő 2018. 03. 05. A támogatás maximum összege, ha a vállalkozás önállóan pályázik, 500 millió forint, ha kollektíve több vállalkozás pályázik, akkor 1 milliárd forint. Támogatott projektek száma 60-250 közötti. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 50 százalékos. A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A művelet a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.

 

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

e.) VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 - Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban, kombinált hiteltermékkel


A vissza nem térítendő támogatás mértéke 45%. Nagyon fontos, hogy a támogatás három pilléren nyugszik, vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, valamint önerő. A pályázati beadás 2017. 03. 16. napján kezdődik, és 2018. 03. 14. napjáig tart. A támogatás minimum összege 6 millió forint, maximum 100 millió forint igényelhető. A támogatott projektek száma 170-280 közötti. A pályázat hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

f.) GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel


A vissza nem térítendő támogatás mértéke 45%. A pályázati beadás kezdete 2017. 03. 16., a beadási határidő 2019. 03. 16. A támogatás minimum összege 6 millió forint, maximum 100 millió forint igényelhető. A támogatott projektek száma 1700-2800 közötti. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások, a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: jelenleg elérhető

 

g.) KEHOP-5.2.11 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére


A pályázat beadási határideje 2018. 10. 16., jelenleg azonban a pályázatok fogadását forráskimerülés miatt felfüggesztették. A Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatától azt a tájékoztatást kaptuk, csak abban az esetben indítják újra a rendszert, ha át tudnak csoportosítani megfelelő pénzt a támogatások folytatására. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%. A támogatás minimum összege 100 millió forint, maximum 250 millió forint igényelhető. A támogatott projektek száma 35-100 közötti. Jelen felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, épülethez kapcsolódó, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus rendszerek elterjedését, így támogatni a központi költségvetési szervek meglévő fosszilis alapú villamosenergia-felhasználásának megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges kiváltását.


További információk, és kapcsolódó adatlapok

Pályázat státusza: jelenleg felfüggesztve


h.) KEHOP-5.2.9 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A vissza nem térítendő, 100 százalékos mértékű támogatás beadási határideje 2018. 06. 15., azonban forráskimerülés miatt az előző pályázathoz hasonlóan az anyagok fogadását bizonytalan időre felfüggesztették. A támogatás minimum összege 50 millió forint maximum 250 millió forint igényelhető. A támogatott projektek száma 40-250 közötti. Jelen felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását, és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.


További információk, és kapcsolódó adatlapok

Pályázat státusza: jelenleg felfüggyesztve


i.) „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével"


Feltehetőleg 2017 tavaszán jelenhet meg a KEHOP-5.1.2-17 kódszámú pályázat, amely kizárólag a hálózatra visszatermelő rendszereket támogatja, nem a háztartási felhasználást. A támogatással 1000 és 3000 milliárd forint között igényelhető összeg, akár 45%-os támogatási intenzitással. A támogatási kérelmeket kizárólag vállalkozások nyújthatják be.

A pályázat során támogatható tevékenységek:

 • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú villamosenergia-termelés és a megtermelt energia értékesítése.

 • Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés és a megtermelt hő- és villamos energia értékesítése

Egy támogatási igénylésen belül kizárólag egy megújuló technológia alkalmazása történhet. A megvalósítható technológiák a szilárd biomassza-alapú rendszer, szennyvíztelepi biogáz-alapú rendszer, egyéb biogáz-alapú rendszer, depóniagáz-alapú rendszer, napelemes rendszer, vízerőmű és geotermikus rendszerek. Szélenergiát

hasznosító rendszerek kiépítése nem megengedett!

A támogatásra az alábbi vállalkozások lehetnek jogosultak:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

 • Részvénytársaság (GFO 114)

 • Európai részvénytársaság (GFO 141)

A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, maximális mértéke az összes elszámolható költség 45%-a. Utóbbi akkor lehetséges, amennyiben a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható. A pályázat benyújtásának határideje egyelőre még nem ismert.

További információk, és kapcsolódó adatlapok

Pályázat státusza: nem áll rendelkezésre konkrét információ

 

j.) KKV energia hitel


A GINOP keretében megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energiaforrások felhasználását hitelekkel támogató felhívás. A hitelkérelem feltételeinek megfelelő projektek 1 millió Ft és 1 milliárd Ft közötti, kedvező kamatozású kölcsönben részesülhetnek. A hitelkérelmek benyújtására 2017. február 28-tól lesz lehetőség. A hitelprogram keretében a Magyarország területén székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég és szövetkezet kerül támogatásra. A hitelkérelem benyújtására olyan gazdasági társaságoknak is lehetőségük nyílik, amelyek az adott gazdasági éven belül kezdték meg működésüket. 

A kölcsön összegét az előkészítési és a megvalósítási költségekre, valamint az alábbi beruházási tevékenységekre

lehet fordítani:

- ingatlanvásárlás;

- műtárgy, valamint a projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület építési, kivitelezési költségei;

- új tárgyi eszköz beszerzése;

- immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt támogatható).

A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A projekt keretében bevont ingatlan elszámolható költsége a saját forrás összegébe beszámítható.

További információk, és kapcsolódó adatlapok
Pályázat státusza: ideiglenesen szüneteltetve