Aktuális pályázatok 2018-ban - Részletekért kattintson a cikkre

Az alábbiakban összegyűjtöttünk pár aktuális pályázatot, melyekről lejjebb olvashat.

Frissítve 2018.02.27.

 

1. GINOP-4.1.2-18 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

2. KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

3. KEHOP-5.2.12 Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése

4. KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

5. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinálthiteltermékkel

6. VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

 

 


1. GINOP-4.1.2-18 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; 
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatás mértéke:  50%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  1.500.000 ,- Ft

Támogatási maximum összege:  100.000.000 ,- Ft

Beadás kezdete:   2018.03.14.

Beadási határidő:  2018.06.28.

Támogatható tevékenységek:

Projekt-előkészítési tevékenységek

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 - Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 - Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 - Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 - Napkollektoros rendszer telepítése
 - Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 - Napelemes rendszer telepítése
 - Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Egyéb tevékenységek:

 - Műszaki ellenőri szolgáltatás
 - Projektmenedzsment
 - Energetikai szakértő

 

További információk

Pályázat státusza:  Hamarosan elérhető.

 


2. KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Jelen felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Támogatás mértéke:  100%

Támogatási minimum összege:  50.000.000 ,- Ft

Támogatási maximum összege:  250.000.000 ,- Ft

Beadás kezdete:   2016.08.01.

Beadási határidő:  2018.07.31.

Támogatható tevékenységek:

Projekt-előkészítés

Megvalósítás

Szakmai célt szolgáló tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

- Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság  biztosításának kötelező tevékenységét is) (A Projektre vonatkozóan kötelező tájékoztatási kötelezettségeket teljesíteni kell, az erre vonatkozó előírásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.)

- Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

 

További információk

Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető

 

 

3. KEHOP-5.2.12 Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése

Jelen felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Támogatás mértéke:  100%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  0 ,- Ft

Támogatási maximum összege:  10.000.000.000 ,- Ft

Beadás kezdete:   2018.02.23.

Beadási határidő:  2018.05.15.

Támogatható tevékenységek:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.

- Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes  felhasználása  fűtésre  és/vagy fűtésrásegítésre.

- Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

- Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíztermelésre.

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

 

További információk

Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.

 

 

4. KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései

Jelen Felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Támogatás mértéke:  100%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  210.000.000 ,- Ft

Támogatási maximum összege:  10.000.000.000 ,- Ft

Beadás kezdete:   2018.02.15.

Beadási határidő:  2018.02.28.

Támogatható tevékenységek:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.

- Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.

- Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes f elhasználása  fűtésre  és/vagy fűtésrásegítésre.

- Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre. VI. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati  melegvíztermelésre.

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

 

További információk

 Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.

 

 

5. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarország régióban kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Támogatás mértéke:  45%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  1.500.000 VNT és VT láb együtt

Támogatási maximum összege:  50.000.000 VNT és VT láb együtt

Beadás kezdete:   2017.03.16.

Beadási határidő:  2019.03.18.

Támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani. Pontos részletekért kattintson ide.

 

További információk

 Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.

 

 

6. VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

Támogatás mértéke:  40%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  1 Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

Támogatási maximum összege:  1.000.000.000 Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

Beadás kezdete:   2018.02.19.

Beadási határidő:  2020.02.18.

Támogatható tevékenységek:

Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása, kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. Pontos részletekért  kattintson ide.

 

További információk

Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.