Aktuális pályázatok 2019-ben

Az alábbiakban összegyűjtöttünk pár aktuális pályázatot, melyekről lejjebb olvashat.

Frissítve 2019.01.11.

 

1. KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

2. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinálthiteltermékkel

3. VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

4. GINOP-4.1.2-18 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

5. VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának növelését célzó hitel

 

1. KEHOP-5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Jelen felhívás célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.

Támogatás mértéke:  100%

Támogatási minimum összege:  50.000.000 ,- Ft

Támogatási maximum összege:  250.000.000 ,- Ft

Beadás kezdete:   2016.08.01.

Beadási határidő:  2018.07.31.

Támogatható tevékenységek:

Projekt-előkészítés

Megvalósítás

Szakmai célt szolgáló tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével

- Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

- Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából o Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság  biztosításának kötelező tevékenységét is) (A Projektre vonatkozóan kötelező tájékoztatási kötelezettségeket teljesíteni kell, az erre vonatkozó előírásokat az ÁÚF c. dokumentum tartalmazza.)

- Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

 

További információk

Pályázat státusza:  Információink szerint jelenleg felfüggesztve

 

2. VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarország régióban kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Támogatás mértéke:  45%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  1.500.000 VNT és VT láb együtt

Támogatási maximum összege:  50.000.000 VNT és VT láb együtt

Beadás kezdete:   2017.03.16.

Beadási határidő:  2019.03.18.

Támogatható tevékenységek:

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani. Pontos részletekért kattintson ide.

 

További információk

 Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.

 

3. VP5-4.1.6-4.2.3-17 - Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

Támogatás mértéke:  40%

Támogatás formája:  vissza nem térítendő

Támogatási minimum összege:  1 Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

Támogatási maximum összege:  1.000.000.000 Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

Beadás kezdete:   2018.02.19.

Beadási határidő:  2020.02.18.

Támogatható tevékenységek:

Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása, kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. Pontos részletekért  kattintson ide.

További információk

Pályázat státusza:  Jelenleg elérhető.

 

4. GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása.

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt). A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni

 

Támogatást igénylők köre:

-        mikro-vállalkozások

-        kisvállalkozások

-        középvállalkozások

Támogatható tevékenységek köre:

Projekt-előkészítési tevékenységek:

-        műszaki tervek, kiviteli és tendertervek

-       épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt a fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan valamint a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti egyszerűsített vagy részletes módszerrel elvégzett számítást az energiahatékonysági fejlesztések hatására bekövetkező (köztes) és a beruházás megvalósítását követő (tervezett) állapotra vonatkozóan

-        statikai szakvélemény

-        környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező)

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.

Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.

Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti szabályozását biztosítani kell.

Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.

b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése

Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tetőfelülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése..

c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.

Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) is eleget tesznek.

Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

-        hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő,

-        nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);

-        hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;

-        szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;

-        automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;

-        egyedi mérési lehetőségek kialakítása;

-        energiatakarékos megoldások alkalmazása;

-        Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;

-        Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;

-        VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).

 

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:

-        meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;

-        hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel

-        rendelkező épületrészekben támogatható);

-        VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.

III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

 

A támogatás mértéke összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 órától 2019. március 27. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

További információk

A támogatás státusza:  Jelenleg elérhető.

 

5. VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának növelését célzó hitel

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása Közép Magyarországon a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Kölcsönfelvevők köre:

-        természetes személy

-        társasház

-        lakásszövetkezet

Kölcsön felhasználása: Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.

 

Támogatható tevékenységek köre:

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

-        fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése

-        fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése

-        az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

-        fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

  • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl.: kondenzációs kazán beépítése)

  • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása)

  • szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (további információ a kiírásban!)

  • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése

-        hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése

-        meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (további információ a kiírásban!)

 

Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

-        napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy

-        brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

-        napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület

-        földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

Kölcsön összege:  

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával szükséges kalkulálni

Kölcsön devizaneme:  HUF

Saját forrás: A Saját Forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A Saját Forrásba a lakás-takarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja a Saját Forrás terhére is elszámolható.

Kamat:  Fix 0% / év.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és  Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Hitelkérelem benyújtás kezdete: A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.

Hitelkérelem benyújtásának vége: A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

 

További információk

A támogatás státusza:  Jelenleg elérhető.