Az új energiacímke és az ErP direktíva - Az Immergas felkészült

Az IMMERGAS készen áll az új, címkézéssel és környezettudatos tervezéssel kapcsolatos előírások végrehajtására. Az idén életbe lépő szabályozás az 1997-ben aláírt Kyotoi Egyezményhez kötődik, a csatlakozó országok széndioxid-kibocsátásának csökkentéséről.


Az Egyezményben a fejlett, iparosodott államok kötelezték magukat arra, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2 százalékkal az 1990-es szint alá szorítják vissza. Mára több mint 180 ország csatlakozott az egyezményhez, egy olyan vállalásként, amelyben mindenkinek részt kell vennie. A 2015-ben életbe lépő új szabályokkal most valóban elérhető közelségbe kerül az Európai Unió saját célkitűzése, a

“20-20-20 2020” program: 

  • 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás; 
  • 20%-kal alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás; 
  • 20%-ra növekvő megújuló energiaforrás részarány elérése.

 

Az IMMERGAS felkészült 

A tervező és kutató-fejlesztő részleg munkatársai már egy ideje az új, környezettudatos tervezési  elvek figyelembevételével végzik munkájukat. Ennek eredményeképpen 2015.09.26-ra, amikor az új szabályozás hatályba lép, valamennyi gázkazánunk megfelel majd az új követelményeknek. Az IMMERGAS termékpaletta illesztése az új szabályozásból fakadó új piacielvárásokhoz már megtörtént.

 

AZ ERP ÉS AZ ENERGIACÍMKÉZÉS DIREKTÍVA

Az Európai Unió 2009/125/EK jelölésű, az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezését előíró (ErP) direktívája meghatározza a tervezési elveket és felállít egy az adott termék hatékonyságára és károsanyag kibocsátására vonatkozó követelmény rendszert. A 2010/30/EK direktíva pedig az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel  és  előírt termékismertetővel történő megadásáról rendelkezik.

 

2015. SZEPTEMBER 26. - A VÉGSŐ HATÁRIDŐ

Az ErP direktíva a helyiség fűtő és használati melegvíz előállító  berendezéskre  vonatkozó  végrehajtási rendeleteit  (811/2013,  812/2013,  813/2013, 814/2013) 2013. szeptember 6-án hirdették ki és 26-án léptek hatályba.

 

1. Rendeleti és jogszabályi kötelezettségek

A hatásukat 2015. szeptember 26-tól éreztetik, amikortól kötelezően meg kell feleltetni a forgalomba hozott termékeket.

Az ErP direktíva végrehajtási rendeletei (813/2013 és 814/2013) 2015. szeptember 26-tól 2018. szeptember 26-ig több határidőről is rendelkeznek a vizes fűtési rendszereket működtető fűtő, valamint a használati melegvizet előállító berendezések műszaki jellemzőire vonatkozó követelményt érintően.

Ezek a követelmények a berendezések hatásfokával, károsanyag- (NOx) és zajkibocsátásával, valamint hőveszteségével kapcsolatosak.

2015. szeptember 26-tól a vizes fűtő és a használati melegvíz előállító berendezéseket energiacímkével kell ellátni, amelyet nemcsak a terméken kell elhelyezni, hanem a termékbemutató marketing és műszaki dokumentumokban (katalógus, árlista, stb.), valamint internetes oldalakon is fel kell tüntetni.

Mindez annak érdekében történik, hogy a fogyasztó könnyebben, tudatosabban választhassa ki a számára megfelelő leghatékonyabb, környezetre legkevésbé káros berendezést, hogy tüzelőanyag-fogyasztása és így fűtési költsége, valamint az okozott környezetszennyezés a lehető legkisebb legyen.

 

2. Az energiacímke

  • tájékoztat  az  adott  berendezés  legfontosabb jellemzőiről és teljesítményéről;
  • összehasonlíthatóvá teszi az azonos vagy különböző működésű de azonos rendeltetésű berendezéseket mint pl. a hőszivattyút és a gázkazánt;
  • a  fogyasztó figyelmének középpontjába állítja a hatékonysági és a környezetvédelmi szempontokat.

 

3. Új energiaosztály a leghatékonyabb berendezéseknek

A jelenlegi, leginkább hagyományos energiaforrásokkal működő berendezések energiahatékonysági besorolása G és A közötti, amely 2015 és 2019 között kiegészíül az A+ és A++  osztályokkal a hagyományos és megújuló energiaforrást egyaránt felhasználó rendszerek jellemzésére. 2019. szeptember 26-tól a D-nél rosszabb besorolású termékek forgalmazása megszűnik.

 

FELKÉSZÍTJÜK PARTNEREINKET IS

A célok eléréséhez nemcsak a termékeket szükséges felkészíteni az új szabályozásra, hanem az azzal kapcsolatba kerülő szakembereket  is. Elengedhetetlen az új jogszabályok pontos ismerete, az energetikai címkék  helyes alkalmazásához kapcsolódó kérdések, fogalmak tisztázása.

Az IMMERGAS mindig nagy hangsúlyt fektetett a kommunikációra valamint a fogyasztók és a szakemberek igényeinek történő megfelelésre, ezért az életbelépő új szabályozáshoz kapcsoló tájékoztató programot indít, melynek keretén belül információs dokumentumokat bocsát rendelkezésre és továbbképzést szervez az érintettek részére.